Pod Usługi Turystyczne

Działka (Usługowo-mieszkaniowa) na sprzedaż
175 665 PLN , Pow. 735 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
735 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Rynia , Główna
Numer oferty:
686897
Cena za m2:
239 PLN
Prezentujemy Państwu działkę przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe.
- dodatkowo istnieje możliwość zakupu innych działek, dołączamy gotowy Plan Zagospodarowania Terenu pod zabudowę letniskową - domy modułowe całoroczne.
Możliwość postawienia 6 budynków. 
działki: 348/16, 348/18, 348/19, 348/20, 348/21, 348/29 - o łącznej pow. 4601m2 (195 zł/m2) netto oraz działkę 348/43 o powierzchni 369m2, która jest wliczona w cenę.
Nieruchomość objęta jest jednostką planistyczną w miejscowym planie zagospodarowania 1MN/U
§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U ustala się:
1) w zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi,
b) uzupełniające: zabudowa rekreacji indywidualnej, budynki gospodarcze i garażowe, zieleń, urządzenia towarzyszące;
2) w zakresie kształtowania zabudowy, zagospodarowania przestrzennego i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) wysokość zabudowy nie większa niż:
- 12 m dla budynku mieszkalnego lub usługowego, lub mieszkalno-usługowego, lub rekreacji indywidualnej,
- 6 m dla pozostałych obiektów budowlanych,
c) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
- dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego, rekreacji indywidualnej, 2 kondygnacje nadziemne,
- dla pozostałych budynków 1 kondygnacja nadziemna,

Prezentujemy Państwu na wizualizacji jak można zaadoptować mniejsze działki pod domki letniskowe - na cele inwestycyjne.

Dodatkowo przedstawiamy Państwu działkę nr 348/57 o powierzchni 6473 m2 w cenie 195 zł /m2 netto.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4UT ustala się:
1)w zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie:
a)podstawowe: usługi turystyki,
b)uzupełniające: usługi, budynki gospodarcze, zieleń, urządzenia towarzyszące;
2)w zakresie kształtowania zabudowy, zagospodarowania przestrzennego i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
a)wysokość zabudowy nie większa niż:
-12 m dla budynku usług turystyki,
-7 m dla pozostałych obiektów budowlanych,
b)maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3,

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnychNieprawidłowy adres E-mail